Käsikirjoittajien Kilta

Käsikirjoittajien Kilta on suomalaisten elokuva- ja tv-käsikirjoittajien järjestö, johon kuuluu lähes 200 käsikirjoittajaa.

Killan tavoitteena on ajaa elokuva- ja tv-käsikirjoittajien asemaa Suomessa sekä tuoda heidän työtään näkyvämmäksi. Tarkoituksena on myös käsikirjoittajan ammatin arvostuksen lisääminen ja nopeasti kasvavan, monimuotoisen ammattikunnan yhteen saattaminen.

Kilta ylläpitää yhteyksiä muihin alan järjestöihin, apurahatahoihin ja työnantajiin, järjestää käsikirjoittajan työhön liittyviä seminaareja sekä keskustelutilaisuuksia, palaute- ja lukupiirejä sekä ottaa osaa kansainväliseen toimintaan.

Käsikirjoittajien Kilta toimii yhteistyössä Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:n kanssa.

Sivuston Käsikirjoittajat -kohdan kautta voit tutustua Killan jäseniin ja etsiä sopivia kirjoittajia ja dramaturgeja erilaisiin projekteihin.

Käsikirjoittajien Killan hallituksen jäsenet vuonna 2018 ovat:

Terhi Arola

Jari Olavi Rantala

Kirsi Reinola

Noora Räisänen

Raija Talvio (puheenjohtaja)

Mia Ylönen

Niina Panda Vuorisara

Susanna Åke

 

Puheenjohtajan tervehdys

Käsikirjoittaja on elokuvan tekijöiden joukossa ainoa, joka luo jotain alkuperäistä. Hän on se, jonka mielikuvissa elokuva on ensimmäisen kerran olemassa. Kaikkien muiden työryhmän jäsenten tehtävä on tulkita käsikirjoittajan työtä.  Elokuvan tarina on viestikapula, joka tuotannon eri vaiheissa kulkee tekijältä toiselle ja päätyy lopulta katsojalle. Elokuvan katsojista harva on lukenut elokuvan käsikirjoituksen tekstinä paperilla, mutta jokainen heistä näkee ja kokee käsikirjoituksen elokuvaa katsoessaan.

Käsikirjoittaminen on oma kirjoittamisen lajinsa. Sillä on omat sekä muotoon että prosessiin liittyvät erityispiirteensä, joiden hallitseminen vaatii opettelua ja harjaantumista. Käsikirjoittamista on monenlaista. Joskus käsikirjoittaja on osa monialaista tuotekehittelytiimiä, joskus improvisointiin osallistuva ideageneraattori ja joskus villien näkyjen ja äänten riivaama yksinäinen runoilija. Useimmat käsikirjoittajat osaavat toimia monessa roolissa.

Käsikirjoittajien työ on monimuotoista, ja siitä syystä myös jäsenten Kiltaan kohdistamat toiveet ovat monenlaisia. Käsikirjoittajan työnkuvassa on keskeisellä sijalla vuorovaikutus. Tarvitaan kykyä kommunikoida ja kykyä kuunnella – ja rohkeutta puolustaa omaa näkemystään.  Näitä taitoja tarvitaan, kun yhdessä toimimme Killassa käsikirjoittajien aseman vahvistamiseksi.

Alalla tunnettu vanha totuus on, että hyvästä käsikirjoituksesta voi tehdä huonon elokuvan, mutta huonosta käsikirjoituksesta ei koskaan synny hyvää elokuvaa (eikä televisiofiktiota eikä realityohjelmaa). Käsikirjoitus on kaiken pohja. Kun sen rakentamisen olosuhteet ovat hyvät, ja sen tekijää arvostetaan, lopputuloksesta hyötyvät kaikki – yhtä lailla alan muut ammattiryhmät kuin hekin, joiden vuoksi kaikki viime kädessä tehdään: katsojat.

Raija Talvio

 

 

 

Yhteystiedot:

Daniela Hakulinen / Kiltasihteeri

0451073077 (ma 12-16)

kiltasihteeri@gmail.com